Õppeaasta prioriteedid 2017/2018 õppeaastal on terviseedendus, loodus- ja keskkonnaharidus, väärtuskasvatus.

Aasta teema on: PAIKÄPA 100 TERVISENIPPI

Eesmärgid:

  • Laps tunneb, väärtustab ja huvitub loodusest ning hoolib oma tervisest (looduskeskkond, õppekäigud, tervist edendavate eluviiside õppimine).
  • Lasteaia ja pere koostöös on tugevnenud ühtsed väärtused, mille toel on laps hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ja õppimishimuline (õpi- ja sotsiaalsete oskuste õppimine, käitumisoskused, traditsioonide ja kultuuripärandi kaudu väärtushinnangute kujundamine).
  • Laste arengut toetab lasteasutuse hooliv personal, tugisüsteemid ja oleme avatud koostööle