2018-2019 õppeaasta

2018-2019 aasta teema on: Ajarännak pärimuskultuuri “Lood mina võtan luige suusta, laulud latika ninasta”

Üldeesmärk: laps oskab märgata looduses toimuvaid muutusi, oskab rahvalaule, mänge ja tantse, tunneb ja väärtustab ning huvitub esivanemate töödest ja toimetustest ning nende pühadest, on liikuv ja teeb tervislikke valikuid.

  • Lasteaia ja pere koostöö toimub läbi ühisete tegevuste ja pidude, mille toel on laps hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ning õpihimuline.
  • Laste arengut soodustav, kus laps oskab märgata looduses toimuvaid muutusi, oskab looduses hoidvalt käituda, teab    rahvakalendri pühasid, on liikuv ja teeb tervislikke valikuid.

Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing…