2018-2019 aasta teema on: Ajarännak pärimuskultuuri “Lood mina võtan luige suusta, laulud latika ninasta”

Üldeesmärk: laps oskab märgata looduses toimuvaid muutusi, oskab rahvalaule, mänge ja tantse, tunneb ja väärtustab ning huvitub esivanemate töödest ja toimetustest ning nende pühadest, on liikuv ja teeb tervislikke valikuid.

  • Lasteaia ja pere koostöö toimub läbi ühisete tegevuste ja pidude, mille toel on laps hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ning õpihimuline.
  • Laste arengut soodustav, kus laps oskab märgata looduses toimuvaid muutusi, oskab looduses hoidvalt käituda, teab    rahvakalendri pühasid, on liikuv ja teeb tervislikke valikuid.