Õppeaasta põhiteema ja üldeesmärgid

Aluseks võetud: õppe- ja kasvatustegevuste kokkuvõtted 2018/2019, rahuloluuuringud (lasteaia personal, lapsevanemad 2018) Järvamaa lasteaedade aasta juhtlause on: „Killuke rõõmu lapse päeva“, kus iga rühm saab valida valdkonna mida käsitleda sügavuti.

Lasteaia põhiteema on „Killuke rõõmu lapse päeva“ Üldeesmärk: lapsele meeldib õues õppida, väärtustame tervislikke eluviise ja viibimist värskes õhus, toetame looduse tundmaõppimist ning keskkondlikku mõtteviisi.

Põhiväärtused:

KESKKOND –väärtustame oma kodukohta ja loodust ning selle hoidmist. TERVIS – väätustame tervislikke eluviise, õigete valikutega toitumist, füüsilist aktiivsust ning sõbralikku ja turvalist keskkonda.

LOOVUS – lähtume lapsest, väärtustame rahvakultuuri ja esivanemate traditsioone ja kasutame erinevaid õppimisvõimalusi.

KOOSTÖÖ – väärtustame meeskonnatööd ja oleme avatud erinevatele osapooltele. Õuesõppetegevusteks on: Õpetaja poolt planeeritud ja juhitud õppetegevused, erinevad paigad ja kohad; Õuepaviljon koos pinkide ja laudadega õuesõppe läbiviimiseks; Õuealal erinevad objektid ja atraktsioonid – kiiged, poom, liivakastid, madal seiklusrada, liumäed, vedrukiik, tasakaalukiik, loovmänguasi Mersedes; Looduslikud ja taaskasutusmaterjalidest vahenid – bussipaviljon, lõkkeplats, peenrakastid, palgirada, autorehvidest ronimisrada; Õuealal on mägi ja kasvavad erinevad puud ja põõsad, mis on märgistatud; Lasteaia lähedal on vana mõisapark koos teede ja rajatistega, Väätsa paisjärv ja tema kallas; Väätsa Põhikooli staadion ja kortermajade juures olev ühismänguväljak.