Väätsa lasteaed paikäpp ühine õppimine “väikelapse kõne areng koos supervisiooniga”

Projekti algus ja lõpp 01.10.2020-31.01.2021 Rahastatakse Euroopa Liidu struktuurvahenditest.

Alushariduses on viimastel aastatel toimunud palju olulisi muudatusi. Riiklikud muudatused, kus ühtlustatakse lasteaedade nõudeid ja ühtlustatakse lasteaia õppekava kooli õppekavaga on pannud lasteaia õpetajad enese koolitamise osas suure pinge alla. Tagasiside aruannetes kajastub, et kõige parem õppimise viis on ühiskoolitustel, kus osaleb terve lasteaia meeskond. Projeti kirjutamise eelduseks oli, et koolitusel osalevad kõik töötajad, pedagoogidest abipersonalini (19), samuti kaasasime koolitusele lapsevanemad. Lapsevaneamtele toimub koolitus õhtusel ajal (2h). Projektiga viiakse läbi 9 õpiüritust. Ühiskoolitus “Väikelapse kõne areng” viib läbi koolitaja- logopeed Valli Vilu, supervisioone viib läbi superviisor Urve Tomson. Projektiga soovime luua lisaväärtusi koostöö parandamiseks kogu lasteaia personalile ja lapsevanematele. Lasteaia personal saab üheaegselt teadmisi ja praktilisi nõuandeid väikelapse kõne arendamisel ning suudab uusi teadmisi ellu viia oma igapäevatöös. Lapsevanemad saavad samuti uusi teadmisi ja juhendeid, mis võimaldab neid lapse kõne arendamisel rakendada. Supervisiooni protsessi käigus on teema “Väikelapse kõne areng” pikemaajaliselt fookuses. Ühiskoolituse kaudu saadud kogemused võimaldavad oskuslikumalt korraldada õppe- ja kasvatustööd, samuti suureneb koostöö kõigi osapoolte vahel (õpetaja, abipersonal, lapsevanema).