2017  KIK projekt “Väätsa lasteaia lapsed avastamas putukate maailma”.
Projekti eestvedajad  õpetajad Tiiu Vellama, Marina Aben. Projekti lõpp
mai 2018