Ajalugu

Väätsa lasteaed avati 12.01.1987. aastal “9.Mai” kolhoosi lastepäevakoduna. 01.01.2992.aastal anti lasteaed üle Väätsa Vallavalitsuse haldusalasse 1994.aastast asub lasteaia ühes rühmaruumis Väätsa raamatukogu. 01.01.2018 on Väätsa lasteaed Türi Vallavalitsuse munitsipaalasutus.