Ajalugu

Väätsa lasteaed avati 12.01.1987. aastal “9.Mai” kolhoosi lastepäevakoduna. 01.01.2992.aastal anti lasteaed üle Väätsa Vallavalitsuse haldusalasse 1994.aastast asub lasteaia ühes rühmaruumis Väätsa raamatukogu. 01.01.2018 on Väätsa lasteaed Türi Vallavalitsuse munitsipaalasutus. Lasteaia juhatajad :   Ellen Melesk 1987-1988 ; Tiiu Agasild 1988-2005 ; Uuve Jakkimainen    2006-2007;  Aira Schumann  28.11.2007-august 2016; Ulvi Hantson (Ermel) 09.09.2016-

Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing…