LASTEAIA AJALUGU

Väätsa lasteaed Paikäpp on koolieelne munitsipaallasteasutus, mis asub Türi vallas, Väätsa alevikus. Lasteaed paikneb Väätsa Põhikooli ja Väätsa Tervisekeskuse kõrval asuval haljastatud ja aiaga piiratud alal. Väätsa lasteaed avati 12.01.1987. aastal “9.Mai” kolhoosi lastepäevakoduna. 01.01.2992.aastal anti lasteaed üle Väätsa Vallavalitsuse haldusalasse 1994.aastast asub lasteaia ühes rühmaruumis Väätsa raamatukogu. 01.01.2018 on Väätsa lasteaed Türi Vallavalitsuse munitsipaalasutus. Esimesel korrusel asub suur saal, kus viiakse läbi liikumise- ja muusikatunde, üritusi ja koosolekuid. Samuti on esimesel korrusel köök, kabinetid ja ujula. Teisel korrusel on neli rühmaruumi, iga rühmaruum on oma nägu. Lasteaia õueala on suur ja avar (1,8 ha). Õuealal kasvavad erinevad puud- ja põõsad. Õueala on jagatud erinevatesse tsoonidesse – tarbeaed, iluaed, mänguala-ronimislinnak, looduslik ala, spordiala. Õueala kujundamine on lasteaia üks väärtusi, eesmärgiks on pakkuda lastele erinevaid võimalusi mängida, õppida, liikuda, uurida, kogeda ehedat looduskeskkonda. 2019.aastal rajati lasteaia õue madal seiklusrada, samuti uuendati paviljon õuesõppe läbiviimise kohaks. 2020.aastal rajati sõimerühma ala, mis on piiratud madala aiaga, sõimealale on soetatud uued õuemänguvahendid.

Lasteaia on lõpetanud 496 last (1987-2020)

Lasteaia juhatajad :   Ellen Melesk 1987-1988 ; Tiiu Agasild 1988-2005 ; Uuve Jakkimainen    2006-2007;  Aira Schumann  28.11.2007-august 2016; Ulvi Hantson (Ermel) 09.09.2016-

Väärtustame lasteaia traditsioone: koostöö lapsevanematega

Lasteaia visioon: Väätsa lasteaed on püsivate traditsioonide, hea mainega innovaatiline organisatsioon, kus lapsed ja töötajad tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.

Lasteaia missioon: Väärtustades oma kodukoha loodust, tervislikke eluviise, loovust, hoolivust ja sõbralikkust loome koostöös peredega lapse arengut toetava kasvukeskkonna.

Visioonis ja missioonis kajastuvad meie lasteaia väärtused, mis on meie ühised kokkulepped andes kindlustunde ja eeldused neid isiklikult järgida, tagades eeskuju ja panuse kollektiivi.