Väätsa Lasteaed Paikäpp on koolieelne munitsipaallasteasutus, mis asub Türi vallas, Väätsa alevikus. Lasteaed paikneb Väätsa Põhikooli ja Väätsa Tervisekeskuse kõrval asuval haljastatud ja aiaga piiratud alal.

Väätsa lasteaed avati 12.01.1987. aastal “9.Mai” kolhoosi lastepäevakoduna.

12.jaanuar 2022 tähistasime lasteaia 35-ndat juubelit.

01.01.1992.aastal anti lasteaed üle Väätsa Vallavalitsuse haldusalasse 1994.aastast asub lasteaia ühes rühmaruumis Väätsa raamatukogu. 2021.aastal, kolis raamatukogu renoveeritud Väätsa rahvamajja.

01.01.2018 on Väätsa lasteaed Türi Vallavalitsuse munitsipaalasutus.

Esimesel korrusel asub suur saal, kus viiakse läbi liikumise- ja muusikatunde, üritusi ja koosolekuid. Samuti on esimesel korrusel köök, kabinetid ja ujula. Teisel korrusel on neli rühmaruumi, iga rühmaruum on oma nägu.

Lasteaia õueala on suur ja avar (1,8 ha). Õuealal kasvavad erinevad puud- ja põõsad. Õueala on jagatud erinevatesse tsoonidesse – tarbeaed, iluaed, mänguala-ronimislinnak, looduslik ala, spordiala. Õueala kujundamine on lasteaia üks väärtusi, eesmärgiks on pakkuda lastele erinevaid võimalusi mängida, õppida, liikuda, uurida, kogeda ehedat looduskeskkonda.

2019.aastal rajati lasteaia õue madal seiklusrada, samuti uuendati paviljon õuesõppe läbiviimise kohaks.

2020.aastal rajati sõimerühma ala, mis on piiratud madala aiaga, sõimealale on soetatud uued õuemänguvahendid.

2021.aastal kujundati lasteaia majaesist ning koosttöös heade sponsoritega (Combimill Reola, Väätsa Agro, Plantex Juhani Puukool) rajasime suure peenra, kus kasvavad madalad poolpõõsad ja ilutaimed. Suur tänu, kes aitasid sellele kaasa!

2022.aasta juuni alustati sõimerühma ehitustöödega. Uus sõimerühm hakkab olema esimesel korrusel.

2022.aasta detsember lõppesid sõimerühma ehitustööd ja lapsed ning õpetajad kolisid vastvalminud ruumidesse (vt pildigaleriid).

2023.aasta lasteaia maja ümber tänavakivi uuendamine.

Lasteaia on lõpetanud 531 last (1987-2023)

Lasteaia juhatajad :   Ellen Melesk 1987-1988 (1) ; Tiiu Agasild 1988-2005 (17) ; Uuve Jakkimainen    2006-2007 (1);  Aira Schumann  28.11.2007-august 2016 (9); Ulvi Hantson (Ermel) 09.09.2016-