HOOLEKOGU KOOSSEIS

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2

Hoolekogu tabel    2018-2019 hoolekogu tööplaan

hoolekogu koosoleku protokoll 1

Lasteaia töö korraldamine hoolekogu

2018-2019 õppeaasta HOOLEKOGU KOOSSEIS

 1. Maarja Ahveldt – hoolekogu esimees (maarja.ahveldt@gmail.com, mobiil telefon 51990564)
 2. Marge Martjak – hoolekogu aseesimees ( martjakm@gmail.com, mobiil telefon 56353467)
 3. Marja-Liisa Loitmets – protokollija (marjaliisaloitmets89@gmail.com, mobiil telefon 55625640)
 4. Talvi Kangro Päikesekiirte rühm (reinupt@gmail.com)
 5. Helena Pärn  Kaisukarude rühm (helenap2rn@gmail.com)
 6. Eda Varis Päevalillede rühm (eda_varis@hotmail.com)
 7. Evelin Puntso  Mesimummide rühm (evelin.puntso@gmail.com)
 8. Lauri Such Mesimummide rühm (laurisuch@online.ee)
 9. Kadi Perillus õpetajate esindaja (kadi.perillus@gmail.com, mobiil telefon 51996088)
 10. Heidi Kõkk õpetajate esindaja asendusliige (heidikokk@hot.ee, mobiil telefon 56560174)
 11. Heigo Laaneoks Türi valla esindaja (heigo.laaneoks@tyri.ee, mobiil telefon 5217626)

Hoolekogu on lasteaia alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning kes õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ja tõhustamiseks teeb koostööd lasteaia personaliga. 2018-2019 õppeaastal algavad Hoolekogu koosolekud kell 17.30.

Hoolekogu moodustamine ja volituste kestus

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

 Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks.

 Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Kandidaadiks üles seatud võib olla iga lapsevanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Õpetajate esindaja valimise protseduur lepitakse kokku pedagoogilise nõukogu vastaval koosolekul ning protseduurireeglid märgitakse koosoleku protokollis.

 Türi valla esindaja lasteaia hoolekogusse nimetab või valib vallavolikogu.

 Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.