HOOLEKOGU KOOSSEIS

2019-2020 hoolekogu koosseis

Hoolekogu esinaine on Evelin Parts

Jkn Nimi e-post telefon rühma nimi
1 Marja-Liisa Loitmets marjaliisaloitmets89@gmail.com 55625640 Päevalilled
2 Maarja Ahveldt maarja.ahveldt@gmail.com 51990564 Kaisukarud
3 Evelin Parts evelin.puntso@gmail.com 51990447 Mesimummid
4 Krõõt Lestman kroot.lestman@gmail.com 56250460 Päikesekiired
5 Kadi Perillus kadi.perillus@gmail.com 51996088 Õpetajate esindaja
6 Heigo Laaneoks heigo.laaneoks@tyri.ee 5217626 Türi valla esindaja

Hoolekogu on lasteaia alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning kes õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ja tõhustamiseks teeb koostööd lasteaia personaliga. 2018-2019 õppeaastal algavad Hoolekogu koosolekud kell 17.30.

Hoolekogu moodustamine ja volituste kestus

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

 Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks.

 Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Kandidaadiks üles seatud võib olla iga lapsevanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Õpetajate esindaja valimise protseduur lepitakse kokku pedagoogilise nõukogu vastaval koosolekul ning protseduurireeglid märgitakse koosoleku protokollis.

 Türi valla esindaja lasteaia hoolekogusse nimetab või valib vallavolikogu.

 Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing…