PÄIKESEKIIRED lapsed vanuses 1,5-3 eluaastat

Sõimerühmas töötavad Marget, Jaanika, Annely. Sõimerühma aasta peamiseks eesmärgiks on koostöö lapsevanematega, et aidata pisikestel lastel võimalikult valutult ja meeldivalt oma uue eluetapi (lasteaed) algust teha.

MESIMUMMID lapsed vanuses 3-4 eluaastat

Mesimummi rühmas käib 19 last, õpetajatena töötavad Kärt, Kersti, Maria. Nende rühm on lasteaia esimestest päevadest suurt rõhku pannud lastega õues olemisele. Rühma eesmärk on lastes kujundada loodushoidu ja enda ümbruskonda hoidvat suhtumist. Nemad lähtuvad põhimõttest lähemalt kaugemale ja nende rühma suur huvi on kõige uurimine – putukad, taimed, seened jne. Õppimise on nad sidunud kaasaegse digiõppe traditsioonilise õppega. Koos tegutsedes panevad nad suurt rõhku laste sotsiaalsete oskuste kujundamisele. Rühma õpetajad kujundavad õpikeskkonna kus laps tunneb ennast hästi ja turvaliselt, sellega äratatakse lapses uudishimu ning tegutsemisind.

PÄEVALILLED lapsed vanuses 4-5 eluaastat

Päevalillede rühm  oma 19 lapsega on uuel õppeaastal valmis proovima projektpõhist tööviisi. Nende õpetajateks on Marina, Eve,  Käthlin. Projektõpe on uus kogemus ja väljakutse meile kõigile. Mis on projektpõhine tööviisi?  Lapsed omandavad seda, mis neile kõige olulisem tundub, õpetajad saavad omaltpoolt provotseerivaid küsimusi esitada, et see kõige vahvam projekt kaardistada. Õppimise alustalaks on lapse enda loovus, lapsed on need, kes suunavad õppimisprotsessi. Õpetajad on keskkonna loojad, koostööpartnerid ja õppeprotsessi jäädvustajad.  Projektipõhine õpe ei eralda õppeaineid, vaid lapsed saavad ühte asja süvitsi ja erineva nurga alt uurida – joonistades, kirjutades, katseid tehes, voolides, filmi vaadatse või ise filmi tehes.  Päevalillede rühma moto on“Teeme kõike koos!“

KAISUKARUD lapsed vanuses 6-7 eluaastat

Kaisukarude rühm on koolieelikute rühm, kus lapsi kokku 13. Õpetajad on rühmas Kadi, Heidi, Ivanna ja nende peamiseks eesmärgiks on saavutada laste koolivalmidus, kujundades lastes positiivset hoiakut kooli suhtes ja iseseisvust. Lapsi kaasatakse igapäevatoimingutesse – laudade katmine, koristamine, lillede kastmine, tolmu võtmine, lehtede riisumine, okste vedu, peenarde rohimine jm. Kaisukarude rühma lapsed avastavad ümbritsevat keskkonda nii lapsteaia õpiõues, kui ka väljaspool lasteaeda – jalutuskäigud, matkad, õppekäigud metsa, parki, veekogu äärde toetavad nende eesmärke, et olla rõõmsad ja terved,  aktiivsed liikujad. Tubaseid toimetusi aitab neil läbi viia laste suur armastus põrandarobotite vastu Bee-Bot ja Ozo-Bot, mis muudavad nende tegevused põnevaks ja uute asjade omandamine tundub huvitav. Robotid, kui laste loovuse, loogilise mõtlemise, tähtede, numbrite, kujundite, uute sõnade ja lugude jutustajad aitavad neil mänguliselt õppida.