Dokumendid

Seoses riikliku alampalga suurenemisega, tõusis ka lasteaia kohatasu. Alates 01.01.2020 on kohatasu suuruseks 29,20 eurot.

Väätsa Lasteaia Paikäpp põhimäärus, jõustunud 01.03.2018.a.

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Väätsa-LA-koha-taotlemise-avaldus

Väätsa LA lasteaiakoha loobumisavaldus


[accordions]

Meie lasteaeda koha saamiseks tuleb:” Täita avaldus sünnitunnistuse ja rahvastikuregistri tõendi alusel. Täidetud avalduse saab kas välja trükkida ja lasteaeda tuua või siis saata lasteaia  üldelektronposti aadressile vaatsa.lasteaed@tyri.ee
Tutvuda meie lasteaia kodukorra ja päevakavaga.
Valmistada laps ette kohanemiseks uues kollektiivis. 

Mida teha, et laps kohaneks võimalikult valutult? “Tutvustage lapsele järk-järgult meie lasteaeda. Külastage rühma ja tutvuge rühma töötajatega.
Mängige koos lapsega lasteaia õuealal.

Mis on lasteaia päevakavas kohanemisel kõige raskem?” Lahkumine emast – püüdke olla rahulik ja optimistlik!
Päevane uni – püüdke kodus sisse seada lasteaiaga võimalikult sarnane päevakava.
Söömine – tutvuge lasteaia menüüga, teatage oma lapse toiduallergiast rühma töötajatele ja meie tervishoiutöötajale.

Mida ette võtta, kui laps jätkuvalt ei kohane?“Sisendage lapsesse turvatunnet ja positiivset suhtumist lasteaeda. Varuge rohkem aega lapse harjutamiseks uue keskkonnaga. Tugevdage lapse tervist aktiivse liikumisega ning rohke õuesviibimisega..

Mida võtta kaasa lasteaeda tulekul?“Vahetusjalanõud,võimlemisriided, ujumisriided. Õuesviibimiseks riided vastavalt ilmale ja vahetusriided kappi.
Võimalusel märgistage oma lapse riideid ja jalanõusid. Sõimelapsele vajadusel mähkmed. 

Kui palju maksab lasteaias viibimine?Toidupäeva maksumus muutub igal kuul, arvestamine toimub kulupõhiselt. Keskmiselt jääb see 1,2-1,8 euro vahele.
Lastevanemate poolt kaetav osalustasu on  29,20 € kalendrikuus.
https://www.riigiteataja.ee/akt/413042018004?leiaKehtiv

Rajaleidja: Millal on laps valmis minema lasteaeda? Kuidas last toetada?

Väätsa lasteaia andmekaitsetingimused 02.2019

Väätsa lasteaia arengukava 2021-2025 https://www.riigiteataja.ee/akt/415052020011

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.