Väätsa Lasteaia Paikäpp põhimäärus, jõustunud 01.03.2018.a.

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Alates 01.01.2020 on kohatasu suuruseks 29,20 eurot.

Väätsa-LA-koha-taotlemise-avaldus

Väätsa LA lasteaiakoha loobumisavaldus

Väätsa lasteaia töökorraldus alates 11.märts

Vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti suunistele ning aluseks võttes Türi vallavalitsuse juhiseid korraldatakse lasteaia töötamine alates 11.märts järgnevalt:

  1. Väätsa lasteaed töötab ning lapsevanemad, kel on vajadus kasutada lasteaiateenust, saavad lapsed lasteaeda tuua va need lasteaiarühmad, mis asuvad Covid-19 tõttu karantiinis ja on eneseisolatsioonis.
  2. Pered, kel on võimalik lapsed koju jätta (alates 11.märts) ning kes lasteaiateenust piirangute kehtivuse perioodil ei kasuta vabastatakse kohatasust, selleks tuleb esitada lasteaia direktorile avaldus: vaatsa.lasteaed@tyri.ee.
  3. Lasteaed julgustab Türi valla sissekirjutusega peresid pöörduma Türi Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole, kel on tekkinud keeruline majanduslik olukord. 
  4. Lasteaia ruumides on kohustuslik maski kandmine. Lasteaeda võtame vastu terveid lapsi. Õpetajal on õigus saata haigustunnustustega laps koju.
  5. Kollektiivis tuleb hoida distantsi 2x2m ning hoiduda  kontaktidest teiste kolleegidega.
  6. Ühiseid istumisi ei toimu (näiteks kohvipausid ja ühised istumised, koosolekud, köök).
  7. Vajadusel muudetakse uute piirangute lisandumisel töökorraldust ning igapäevaselt rakendatakse täiendavaid ettevaatusmeetmeid.

Meie lasteaeda koha saamiseks tuleb:” Täita avaldus sünnitunnistuse ja rahvastikuregistri tõendi alusel. Täidetud avalduse saab kas välja trükkida ja lasteaeda tuua või siis saata lasteaia  üldelektronposti aadressile vaatsa.lasteaed@tyri.ee. Tutvuda meie lasteaia kodukorra ja päevakavaga, sõlmida kohakasutamise leping. Valmistada laps ette kohanemiseks uues kollektiivis. 

Mida teha, et laps kohaneks võimalikult valutult? “Tutvustage lapsele järk-järgult meie lasteaeda. Külastage rühma ja tutvuge rühma töötajatega.
Mängige koos lapsega lasteaia õuealal.

Mis on lasteaia päevakavas kohanemisel kõige raskem?” Lahkumine emast – püüdke olla rahulik ja optimistlik!
Päevane uni – püüdke kodus sisse seada lasteaiaga võimalikult sarnane päevakava.
Söömine – tutvuge lasteaia menüüga, teatage oma lapse toiduallergiast rühma töötajatele ja meie tervishoiutöötajale.

Mida ette võtta, kui laps jätkuvalt ei kohane?“Sisendage lapsesse turvatunnet ja positiivset suhtumist lasteaeda. Varuge rohkem aega lapse harjutamiseks uue keskkonnaga. Tugevdage lapse tervist aktiivse liikumisega ning rohke õuesviibimisega..

Mida võtta kaasa lasteaeda tulekul?“Vahetusjalanõud,võimlemisriided, ujumisriided. Õuesviibimiseks riided vastavalt ilmale ja vahetusriided kappi.
Võimalusel märgistage oma lapse riideid ja jalanõusid. Sõimelapsele vajadusel mähkmed. 

Kui palju maksab lasteaias viibimine?Toidupäeva maksumus muutub igal kuul, arvestamine toimub kulupõhiselt. Keskmiselt jääb see 1,2-1,8 euro vahele.
Lastevanemate poolt kaetav osalustasu on  29,20 € kalendrikuus.

lasteaed.vaatsa.ee/…/Väätsa-lasteaia-andmekaitsetingimused-02.2019.pdf

Väätsa lasteaia arengukava 2021-2025 https://www.riigiteataja.ee/akt/415052020011

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.