Väätsa Lasteaed Paikäpp arvestab tervise ja heaoluga seonduvaid mõõdetavaid eesmärke.

Väätsa lasteaed kuulub alates 2018 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja eesmärgiks on, et väärtustame tervena olemise vajalikkust.

Lasteaia eripära:                kodukoha ja looduse tundmine sh õuesõpe, liikumine ja tervis, digiõpe. Õppe- ja kasvatustöö põhimõtteks on lapsest lähtuv õpetamine

Lasteaia põhiväärtusteks on: KESKKOND-TERVIS-LOOVUS-KOOSTÖÖ

Õppeaasta tunnuslause on:  „Paikäpp tembutab õues.“

Laste tervise tugevdamine läbi õuetegevuste on oluline tegevusvaldkond, mis aitab kaasa nii füüsilisele kui ka vaimsele arengule. Siin on mõned põhjused, miks õuetegevused on laste tervisele kasulikud:

Seega, läbi õuetegevuste tugevdatakse laste tervist mitmel moel, aidates kaasa nende üldisele heaolule ja arengule.

2023-2024 aastas tegeleme lasteaias kolme teemaga:

  • Elurikkus ja loodus
  • Tervis ja heaolu
  • Prügi ja jäätmed

TERVISE TEGEVUSKAVA