Meie visioon on: Väätsa lasteaed Paikäpp on püsivate traditsioonide, hea mainega  innovaatiline organisatsioon, kus lapsed ja töötajad tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.

Meie missioon on: Väärtustades oma kodukoha loodust, tervislikke eluviise, loovust, hoolivust ja sõbralikkust loome koostöös peredega lapse arengut toetava kasvukeskkonna.

Moto: Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing …

  • Püsivad traditsioonid – lasteaia traditsioonid on pikaajalised ja kujundavad lasteaia head mainet. Pedagoogid täiendavad ja viivad sisse muudatused tegevuskavas ja ürituste kalenderplaanis. Kalenderplaanis kajastuvad tegevused, mis on laste poolt eriti hästi vastu võetud. Selle hinnangu aluseks  on õpetajate poolt lastele läbiviidud küsitlused, antud vastused on dokumenteeritud ja asuvad laste individuaalses arengumapis. Nende vastuste põhjal (ürituste ja pidude meeldimine) hoiame au sees traditsioonilisi üritusi ja pidusid ning koostööd  lasteaia ja lapsevanema vahel.
Eesti Vabariigi sünnipäev
Jalgrattamatk
Väätsa jõuluaknad

Visioon ja missioon on välja töötatud töögruppide poolt (pedagoogiline koosolek, hoolekogu, tervisemeeskond, abipersonal). Visioonis ja missioonis kajastuvad meie lasteaia väärtused. 

2019.aastal töötati välja lasteaia väärtused, ühiselt kokkulepitud väärtused annavad kindlustunde ja eelduse neid järgida (isiklik eeskuju ja panus kollektiivi). Olulisel kohal on, et töötajad, lapsevanemad, koostööpartnerid teaksid lasteaia väärtusi ning läbi nende väärtuste toetaksid lapse õppimist ja arenemist Väätsa lasteaias. 

Mardipäev