Visioon, missioon ja eesmärgid

Meie tunnuslauseks on:

„Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing…“

Meie visiooniks on:

“Oleme püsivate traditsioonide ja hea mainega kaasaegne organisatsioon, kus lapsed ja täiskasvanud tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast”.

Meie missiooniks on:

“Oleme kodukohta ja loodust hindav, turvaline ja lapse arengut toetav, tervist edendav ja kunsti harrastav maalasteaed, mis koostöös lapsevanemaga soodustab aktiivse ning loova isiksuse kujunemist”.

Meie ühiseks eesmärgiks on:                                                                              ●Õnnelikudlapsed;                                                                                                  ● Õnnelikud lapsed õpivad paremini kui õnnetud;                                       ● Õnnelikud inimesed on harva vägivaldsed ja meelega kurjad;                

● Valime maailma, kus lastel on võimalik ja soovitav olla hea, maailma kus lapsed on õnnelikud; ● Koosveedetud aeg ja kõigi osapoolte ühised tegemised.

Meie eripäraks on: kodukoha ja looduse tundmine, hoidmine, neist hoolimine • lasteaial on suur õueala, õunaaed, taimede kasvatuskastid ja marjapõõsad mis võimaldavad edukalt läbi viia laste loodus-ja töökasvatust ning mitmekülgseid arendavaid tegevusi; • lasteaia läheduses asuvad park ning metsad mida saab kasutada õppetöö mitmekesistamiseks ning kujundada läbi matkade ning looduses viibimise lastes elutervet suhtumist ümbritsevasse keskkonda. liikumine ja tervis • lasteaial on ujula, mis võimaldab lastel saada ujumise algõpetust ning parandada laste füüsilist arengut ja tugevdada laste tervist; • lasteaed kasutab Väätsa Tervisekeskuse spordihoonet ja Väätsa põhikooli staadionit, mis avardab sportimis-ja liikumisvõimalusi; • lasteaias toimub järjepidev tervist edendav töö lastega; • lasteaias töötavad logopeed ja tervisetöötaja kelle abiga toimub erivajadustega laste toetamine ja tervistedendav töö. digiõpe • aastatega on lasteaiale kogunenud arvestatav hulk digiõppevahendeid ning neid kasutatakse õppetöö mitmekesistamisel, et anda lastele võimalus iseseisvalt probleeme ning ülesandeid lahendada.