Visioon, missioon ja eesmärgid

Meie tunnuslauseks on:

„Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing…“

Meie visiooniks on:

“Oleme püsivate traditsioonide ja hea mainega kaasaegne organisatsioon, kus lapsed ja täiskasvanud tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast”.

Meie missiooniks on:

“Oleme kodukohta ja loodust hindav, turvaline ja lapse arengut toetav, tervist edendav ja kunsti harrastav maalasteaed, mis koostöös lapsevanemaga soodustab aktiivse ning loova isiksuse kujunemist”.

Meie ühiseks eesmärgiks on:                                                                              ●Õnnelikudlapsed;                                                                                                  ● Õnnelikud lapsed õpivad paremini kui õnnetud;                                       ● Õnnelikud inimesed on harva vägivaldsed ja meelega kurjad;                

● Valime maailma, kus lastel on võimalik ja soovitav olla hea, maailma kus lapsed on õnnelikud; ● Koosveedetud aeg ja kõigi osapoolte ühised tegemised.

Meie eripäraks on: kodukoha ja looduse tundmine, hoidmine, neist hoolimine • lasteaial on suur õueala, õunaaed, taimede kasvatuskastid ja marjapõõsad mis võimaldavad edukalt läbi viia laste loodus-ja töökasvatust ning mitmekülgseid arendavaid tegevusi; • lasteaia läheduses asuvad park ning metsad mida saab kasutada õppetöö mitmekesistamiseks ning kujundada läbi matkade ning looduses viibimise lastes elutervet suhtumist ümbritsevasse keskkonda. liikumine ja tervis • lasteaial on ujula, mis võimaldab lastel saada ujumise algõpetust ning parandada laste füüsilist arengut ja tugevdada laste tervist; • lasteaed kasutab Väätsa Tervisekeskuse spordihoonet ja Väätsa põhikooli staadionit, mis avardab sportimis-ja liikumisvõimalusi; • lasteaias toimub järjepidev tervist edendav töö lastega; • lasteaias töötavad logopeed ja tervisetöötaja kelle abiga toimub erivajadustega laste toetamine ja tervistedendav töö. digiõpe • aastatega on lasteaiale kogunenud arvestatav hulk digiõppevahendeid ning neid kasutatakse õppetöö mitmekesistamisel, et anda lastele võimalus iseseisvalt probleeme ning ülesandeid lahendada.

Hea sõbra jaoks on valla me uksed ja me hing…