ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

ELIIS.EE

ELIIS (e-lasteaed) on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks. Väätsa lasteaed kasutab Eliisi 2016aastast. Lapsevanemal on mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega. ELIISi kasutamine lapsevanematele ja õpetajatele ei maksa midagi. Eliisi kasutajaks saad võta meiega ühendust lingi kaudu  https://eliis.ee/contact

 TERVIST EDENDAVAD LASTEAIAD 

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kuhu kuulub ka 2018aastast  Väätsa lasteaed. Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest.

2016-2017 õa. Võtame osa ka eTwinning’ust,  https://www.etwinning.net/et/pub/about.htm mis  on osa programmist Erasmus+, EU hariduse, väljaõppe, noorte ja spordiga tegelevast programmist.

ERASMUS+

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“ kiusamisest_vabaks_LOGO_1-(3)

KIUSAMISEST VABA LASTEAED