Lasteaias peetakse toiduenergia arvestust NutriData toitumisprogrammi kasutades. Laste päevane toiduenergia- ja toitainetevajadus on vastavuses sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määrusega nr 8. 
Lasteaed kasutab PMen laoprogrammi

Lapsi toitlustatakse kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel kolm korda päevas. Söögiaeg kestab vähemalt 30 minutit ja söögikordade vahe ei ületa 4 tundi. Menüü koostatakse vähemalt kahe nädala lõikes. 

Menüü koostab lasteaia kokk Kaire menüü on nähtav e-lasteaed Eliisis. 

Väätsa Lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üle euroopalises koolikavas.
Lasteaed jätab  õiguse vajadusel menüüsid muuta

Toiduraha
Toidupäeva hinna määrab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor. Lasteaia hoolekogu on kehtestanud toidupäeva hinnaks alates 01.01.2023.a. 1,80 €  (0,55 € hommikusöök, 1,00 € lõunasöök ja 0,25 € õhtuoode).

Hind kehtib kõikides rühmades. Vanemal on võimalik loobuda erinevatest toidukordadest teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 7 tööpäeva.
Lapse toitlustamise eest tasutakse tegelike toidukordade alusel.