Väätsa lasteaia töökorraldus alates 11.märts

Vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti suunistele ning aluseks võttes Türi vallavalitsuse juhiseid korraldatakse lasteaia töötamine alates 11.märts järgnevalt: Väätsa lasteaed töötab ning lapsevanemad, kel on vajadus kasutada lasteaiateenust, saavad lapsed lasteaeda tuua, va need lasteaiarühmad, mis asuvad Covid-19 tõttu karantiinis …

Väätsa lasteaed paikäpp ühine õppimine “väikelapse kõne areng koos supervisiooniga”

Projekti algus ja lõpp 01.10.2020-31.01.2021 Rahastatakse Euroopa Liidu struktuurvahenditest. Alushariduses on viimastel aastatel toimunud palju olulisi muudatusi. Riiklikud muudatused, kus ühtlustatakse lasteaedade nõudeid ja ühtlustatakse lasteaia õppekava kooli õppekavaga on pannud lasteaia õpetajad enese koolitamise osas suure pinge alla. Tagasiside …

Logopeed-eripedagoog

Sel aastal on hea tõdeda, et lasteaia kollektiiviga on liitunud Karmen. Karmen on noor inimene, kes alustab alates 1.september tööd Väätsa lasteaias Paikäpp logopeed-eripedagoog ametikohal. Karmen on lõpetanud 2018 aastal Tartu Ülikooli haridusteaduse eripedagoogika eriala. Lasteaias on ta töötanud alates …